Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Aktualne postępowania:


 

  • 1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów preizolowanych, przeznaczonych do budowy i przebudowy sieci ciepłowniczych, zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Teczniczną stanowiącą załącznik nr 2 do Zaproszenia.

    2.    Oferowana przez Wykonawcę cena musi uwzględniać koszt transportu materiałów do magazynu Zamawiającego zlokalizowanego w Sanoku przy ulicy Kiczury 10.

    3.    Termin realizacji zamówienia: do 30.08.2019 r.   

    Więcej