Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Profile - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Historia zmian

 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie rocznych oraz pięcioletnich przeglądów stanu technicznego obiektów budowlanych, należących do SPGK Sp. z o.o. w Sanoku" stworzono dnia: 2024-02-13 13:04 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99" zmieniono dnia: 2024-02-12 13:04 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa zrębki drzewnej " stworzono dnia: 2024-02-06 11:55 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2024-02-06 11:52 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK" zmieniono dnia: 2024-02-06 11:52 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 " zmieniono dnia: 2024-02-06 11:51 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.”" zmieniono dnia: 2024-02-06 11:51 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i zagospodarowaniu odpadów o kodach 15 01 10*, 20 01 28, 20 01 32, 20 01 99" stworzono dnia: 2024-02-01 13:55 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK" zmieniono dnia: 2024-01-25 12:22 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11" zmieniono dnia: 2024-01-25 12:22 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 " zmieniono dnia: 2024-01-19 14:08 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Oferta pracy - Sprzedawca Stacji Paliw" zmieniono dnia: 2024-01-17 11:32 przez: Michał Hassinger
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.”" zmieniono dnia: 2024-01-09 13:37 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Zaproszenie do złożenia oferty - zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 01 11" stworzono dnia: 2024-01-09 12:19 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK" zmieniono dnia: 2024-01-05 11:29 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK" zmieniono dnia: 2024-01-05 10:02 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 " zmieniono dnia: 2024-01-05 10:02 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK" zmieniono dnia: 2023-12-28 11:39 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 " zmieniono dnia: 2023-12-21 13:30 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 07 " zmieniono dnia: 2023-12-21 13:18 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 " zmieniono dnia: 2023-12-21 10:04 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK" zmieniono dnia: 2023-12-20 10:59 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - usługa polegająca na ochronie i dozorze mienia SPGK" stworzono dnia: 2023-12-19 14:03 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04 " stworzono dnia: 2023-12-13 09:48 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.”" zmieniono dnia: 2023-12-12 11:45 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie w trybie podstawowym bez negocjacji - Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 01 " zmieniono dnia: 2023-12-09 13:49 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Postępowanie o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 130.000,00 zł którego przedmiotem jest usługa polegająca na przeglądzie technicznym, konserwacji, remontach lub naprawach urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic " zmieniono dnia: 2023-12-09 13:49 przez: Kamil Bujacz
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.”" zmieniono dnia: 2023-12-08 14:20 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.”" zmieniono dnia: 2023-12-08 14:07 przez: Sławomir Nastała
 • Artykuł : "Przetarg nieograniczony - „Budowa elektrociepłowni Posada w SPGK Sp. z o.o.”" zmieniono dnia: 2023-12-08 08:44 przez: Kamil Bujacz