Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - Jednostki organizacyjne

Aktualności:

 • Sprzedaż żużla paleniskowego

  SPGK Sp. z o.o. - Zakład Ciepłowniczy informuje, że posiada w sprzedaży żużel kotłowy w cenie brutto 6.00 zł/ tonę z załadunkiem. Wymieniony żużel kotłowy został poddany badaniu w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie i posiada dopuszczenie do stosowania do produkcji materiałów budowlanych wykorzystywanych w budynkach przeznaczonych dla ludzi lub inwentarza żywego, utwardzania dróg, budowli tuneli, nasypów kolejowych i drogowych, do izolacji i rekultywacji składowisk odpadów. Sprzedaż odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem 134647880. 

  Więcej
 • Zgłaszanie Awarii

  Jeżeli korzystacie Państwo z ciepła na cele c.o. lub c.w.u. dostarczanego z sieci ciepłowniczej, a nie posiadacie zawartej umowy sprzedaży ciepła z naszym przedsiębiorstwem, wszelkie uwagi dotyczące niedogrzewania, przerw w dostawie ciepła lub ciepłej wody, prosimy zgłaszać do administratora budynku, zarządu wspólnoty mieszkaniowej, lub konserwatora.

  Więcej
 • Sprzedaż żużla paleniskowego

  SPGK Sp. z o.o. - Zakład Ciepłowniczy informuje, że posiada w sprzedaży żużel kotłowy w cenie brutto 6.00 zł/ tonę z załadunkiem. Wymieniony żużel kotłowy został poddany badaniu w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie i posiada dopuszczenie do stosowania do produkcji materiałów budowlanych wykorzystywanych w budynkach przeznaczonych dla ludzi lub inwentarza żywego, utwardzania dróg, budowli tuneli, nasypów kolejowych i drogowych, do izolacji i rekultywacji składowisk odpadów. Sprzedaż odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem 134647880. 

  Więcej
 • Zgłaszanie Awarii

  Jeżeli korzystacie Państwo z ciepła na cele c.o. lub c.w.u. dostarczanego z sieci ciepłowniczej, a nie posiadacie zawartej umowy sprzedaży ciepła z naszym przedsiębiorstwem, wszelkie uwagi dotyczące niedogrzewania, przerw w dostawie ciepła lub ciepłej wody, prosimy zgłaszać do administratora budynku, zarządu wspólnoty mieszkaniowej, lub konserwatora.

  Więcej