Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Rada nadzorcza - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W skład Rady Nadzorczej wchodzą:


 

Bartosz Markowicz
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Arkadiusz Złotnicki
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Agata Kasińska
 
Sekretarz Rady Nadzorczej
Mirosław Sołtysiak
 
Członek Rady Nadzorczej
Beata Więch
 
Członek Rady Nadzorczej 
Bogusław Maśniak
 
Członek Rady Nadzorczej