Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Status prawny - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Status prawny spółki


 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest jednoosobową Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Miasta Sanoka. Spółka zawiązana została aktem notarialnym w dniu 6 marca 1996 r. w Kancelarii Notarialnej Lidii Górska-Galewicz w Sanoku, Repertorium A Nr 409/96. Podstawą utworzenia był Akt Przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z o.o. w trybie ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz Uchwały Nr XXX/211/96 Rady Miasta Sanoka z dnia 25.01.1996 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki gminy – spółki z o.o. Spółka z dniem 11 marca 1996 r. uzyskała osobowość prawną, w tym dniu została zarejestrowana w Rejestrze handlowym prowadzonym w Sądzie Rejonowym w Krośnie w dziale B pod numerem 609.
Od dnia 25 lipca 2002 r. Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000118475.