Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Struktura organizacyjna - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Sanockim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. kieruje dwuosobowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Prezes Zarządu oraz Członek Zarządu. Jednocześnie Prezes Zarządu jest Dyrektorem Zarządzającym, natomiast Członek Zarządu - Dyrektorem ds. Finansowych. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

1. Dyrektorowi Zarządzającemu (Prezesowi Zarządu) podlegają:

 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji
 • Zakład Ciepłowniczy
 • Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej
 • Dział Informatyki
 • Dział Kadr i Płac
 • Dział Kontroli i Audytu
 • Biuro Obsługi Prawnej
 • Główny Energetyk
 • Inspektor BHP
 • Laboratorium

2Dyrektorowi ds. Finansowych (Członkowi Zarządu) podlegają:

 • Główny Księgowy
 • Dział Ekonomiczny
 • Dział Administracyjno-Prawny