Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Dostęp do informacji publicznej - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dostęp do informacji publicznej


 

Informacja publiczna, która nie została udostępniona na stronie w Biuletynu Informacji Publicznej SPGK Sp. z o.o., może być udostępniona na wniosek zainteresowanego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r. poz. 782, z późn. zm). 

Udostępnienie  informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w terminie 14 dni nie jest możliwe, przedsiębiorstwo powiadamia zainteresowanego o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (nie dotyczy to sytuacji w której przedsiębiorstwo ma ponieść dodatkowe koszty w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub w związku z koniecznością przekształcenia wnioskowanej informacji (art. 15 ust. 1)). Zainteresowany w terminie 14 dniu od złożenia wniosku otrzymuje informację o wysokości opłat.

Wniosek o dostęp do informacji publicznej można złożyć osobiście w sekretariacie przedsiębiorstwa, wysłać faksem bądź listowanie lub pocztą elektroniczną na poniższy adres:

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Jana Pawła II 59, 38 – 500 Sanok

Fax: 134648862

e-mail: sekretariat@spgk.com.pl

Do pobrania: