Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


 

Gminny Punkt zbiórki Odpadów:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, Środa, Piątek - nieczynne
Wtorek, Czwartek od 9 do 17
Sobota od 8 do 16
 
Kierownik: Magdalena Nowak-Grudzień
e-mail: magdalena.grudzien@spgk.com.pl
tel. 134647847

 


 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych zajmuje się przyjmowaniem i zagospodarowaniem odpadów segregowanych od mieszkańców i podmiotów gospodarczych Miasta Sanoka i Gminy Sanok. 

Lista odpadów przyjmowanych w punkcie: 
•    opakowania ze szkła (butelki, słoiki);
•    szkła płaskie okienne  (niezbrojone);
•    zużyte opony samochodów osobowych;
•    odpady wielkogabarytowe (meble, wersalki, fotele, szafki);
•    gruz ceglany i betonowy z remontów;
•    odpady biodegradowalne ( gałęzie, trawa, liście);
•    zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne (telewizory, monitory komputerowe, odbiorniki radiowe, odtwarzacze video, DVD, CD oraz odtwarzacze kaset magnetofonowych, drobny sprzęt AGD itp.
•    zużyte lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (świetlówki);
•    urządzenia zawierające freony (chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory freonowe);
•    akumulatory i baterie;
•    opakowania po materiałach niebezpiecznych , chemikalia, farby, środki ochrony roślin;
•    zużyte filtry samochodowe, zużyte oleje silnikowe;
•    makulatura opakowania (kartony);
•    makulatura mieszana drukowa (gazety, książki);
•    opakowania z tworzyw sztucznych (butelki typu PET, , skrzynki, chemia gospodarcza);
•    opakowania z metalu (puszki);
•    styropian opakowaniowy;
•    opakowania wielomateriałowe.

 

Aktualności: