Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

Realizując wymogi  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym w dalszej części RODO, informujemy  o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących naszym klientom prawach z tym związanych.  

Kto jest Administratorem danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. zwane w dalszej części „Przedsiębiorstwem”, z siedzibą w Sanoku przy ul. Jana Pawła II 59.  W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Przedsiębiorstwo dba o to, aby dane osobowe którymi administrujemy były przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem w szczególności RODO. Przedsiębiorstwo dokłada wszelkiej staranności przy zapewnieniu ich bezpieczeństwa oraz zachowania poufności.

Kontakt z Nami

Można się z nami skontaktować osobiście w siedzibie spółki w dni powszednie od godziny 7 do 15, telefonicznie pod numerem 0134647900 lub przy pomocy poczty elektronicznej sekretariat@spgk.com.pl.

W razie pytań i wątpliwości do Państwa dyspozycji jest również Inspektor ochrony danych osobowych, który chętnie odpowie na pytania związane z przetwarzaniem i ochroną danych w Przedsiębiorstwie . Z Inspektorem można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej iod@spgk.com.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 134647835.     

Jakie dane osobowe przetwarzamy

W zależności z jakiej oferty Przedsiębiorstwa Państwo korzystają przetwarzamy różne dane niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. W przypadku podpisania z nami umowy gromadzimy imię i nazwisko, adres, oraz numer PESEL. Jeżeli wydajemy warunki techniczne lub wykonujemy na Państwa zlecenie usługi  prosimy o imię i nazwisko, oraz adres do korespondencji. Jeśli naprawiamy samochód przetwarzamy imię i nazwisko, adres oraz dane identyfikacyjne pojazdu. W przypadku gdy wystawiamy fakturę VAT przetwarzamy imię i nazwisko, adres oraz gdy jest to wymagane numer NIP lub PESEL. W szczególnych przypadkach możemy przetwarzać Państwa numer telefonu aby skontaktować się w sprawie wykonania zlecenia. Nie przetwarzamy ani nie udostępniamy numerów telefonów w celach marketingowych, chyba że mamy na to Państwa wcześniejszą pisemną zgodę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym oraz ochrony mienia Przedsiębiorstwa przetwarzamy Państwa wizerunek za pomącą kamer monitoringu zainstalowanych w  autobusach komunikacji miejskiej oraz na terenie Przedsiębiorstwa.

W jakich celach, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy dane osobowe

W celu zapoznania się ze szczegółami przetwarzania danych osobowy prosimy o wybranie odpowiedniej oferty:

Kto ma dostęp do danych osobowych przez nas przetwarzanych

Dane osobowe przetwarzane przez Przedsiębiorstwo w razie zaistnienia uzasadnionej potrzeby mogą zostać udostępnione naszym partnerom wspierających nas w bieżącej działalności, w szczególności:

 • podmioty które na podstawie umów dostarczają nam rozwiązania oraz świadczą usługi z zakresu utrzymania oraz nadzoru nad naszymi systemami informatycznymi i telemetrycznymi
 • nasi podwykonawcy którzy na nasze zlecenie wykonują usługi z zakresu budowy i utrzymania sieci wraz z urządzeniami wodociągowymi, kanalizacyjnymi oraz ciepłowniczymi
 • operatorzy usług pocztowych, w celu prowadzenia korespondencji z naszymi klientami
 • banki dostarczające usługi obsługi rachunków masowych

Dane osobowe w szczególnych przypadkach mogą zostać udostępnione podmiotom publicznym oraz instytucjom, które na podstawie powszechnie obowiązującego w Polsce prawa proszą o udostępnienie konkretnej informacji.

Prawa przysługujące osobom których dane przetwarzamy

Osoba której dane przetwarzamy, zgodnie z RODO ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa: 

 • informacji czy przechowujemy lub wykorzystujemy jej dane osobowe oraz żądania dostępu do swoich danych dzięki temu jest możliwe uzyskanie kopii informacji jakie posiadamy na jej temat,
 • sprostowania danych które przetwarzamy - zainteresowany może uzupełnić swoje dane jeśli są niekompletne lub sprostować gdy są nieprawdziwe a także niepoprawne, 
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań na danych osobowych uzgodnionych z osobą której dane dotyczą,  
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych które Przedsiębiorstwo przetwarza na podstawie zgody - cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeżeli dane wykorzystywane są przez Przedsiębiorstwo do prowadzenia marketingu bezpośredniego,
 • usunięcia informacji osobowych jeżeli nie ma podstaw do tego abyśmy przetwarzali dalej Twoje dane - dane zostaną usunięte z zachowaniem ustawowych lub umownych terminów przechowywania danych osobowych, 
 • żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej formie do wskazanej osoby bądź instytucji – umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienia danych osobowych do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważasz ze przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem lub nie zabezpieczamy ich w odpowiedni sposób możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W razie pytań odnośnie przetwarzania danych osobowych i wskazówek jak wykonywać swoje prawa lub wykonania swoich praw prosimy o kontakt z Inspektorem danych osobowych, telefonicznie 134647835 lub elektronicznie iod@spgk.com.pl