Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Instrukcja Obsługi BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Instrukcja obsługi Biuletynu Informacji Publicznej

 

Zakres udostępnianych informacji prezentuje rozwijane menu nawigacyjne umieszczone po lewej stronie witryny. Menu główne zostało funkcjonalnie podzielone na działy, które po kliknięciu w odpowiedni odnośnik prowadzą do publikowanej treści lub do menu rozwijanego, związanego tematycznie z danym działem. Po jego wybraniu odwiedzający zostanie przekierowany do publikowanych treści.  

W lewy górnym rogu strony głównej znajduje się odnośnik, umożliwiający przejście na stronę o podwyższonym kontraście oraz odnośnik wyświetlający mapę strony. W prawym górnym rogu strony znajduje się wyszukiwarka, która po wpisaniu poszukiwanego wyrażenia wyświetla odpowiednie wyniki. Poniżej wyszukiwarki znajdują się odnośniki po użyciu których, odwiedzający zostanie przekierowany na stronę zawierającą informacje na temat osób odpowiedzialnych za redakcje niniejszego biuletynu, informacje teleadresowe do poszczególnych działów firmy oraz odnośnik rejestru zmian, który przekierowuje na stronę zawierającą informacje o każdej zmianie wprowadzonej na stronie BIP.

Niektóre informacje, publikowane w  poszczególnych działach, mają formę artykułu zawierającą krótką informację na jego temat, datę utworzenia oraz osobę odpowiedzialną za publikację. Po kliknięciu w dany artykuł lub przycisk „więcej” zostanie wyświetlony cały artykuł wraz z plikami do niego załączonymi.