Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji:

Godziny otwarcia:

Poniedziałek - Piątek od 7 do 15
 
Kierownik: Jan Cyran
e-mail: jan.cyran@spgk.com.pl
tel. 134647863

 


 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi działalność w zakresie:

- zaopatrzenia w wodę,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
- wykonywanie sieci i przyłączy sanitarnych,
- próby szczelności wodociągów,
- zadymianie - sprawdzanie szczelności instalacji kanalizacyjnych i ich układu połączeń,
- czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych,
- wywóz nieczystości płynnych,
- lokalizacja podziemnego uzbrojenia,
- lokalizacja awarii na sieci wodociągowej,
- badania jakości wody i ścieków.