Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Dane teleadresowe - Biuletyn Informacji Publicznej Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Dane teleadresowe

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 59
38-500 Sanok, Polska

Nr centrali 13 46 47 800
Sekretariat tel. 13 46 47 900
Fax 13 46 48 862

mail: sekretariat@spgk.com.pl
www: www.spgk.com.pl

 

Numery telefonów:

Centrala +13 46 47 800
Sekretariat +13 46 47 900
FAX +13 46 48 862
Dział Zaopatrzenia +13 46 47 832
Miejska Komunikacja Samochodowa +13 46 47 840
Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych +13 46 47 847
Zakład Obłsugi Technicznej +13 46 47 850
Zakład Dróg Miejskich +13 46 47 855
Zakład Wodociągów i Kanalizacji +13 46 47 860
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne +13 46 47 910
Zakład Ciepłowniczy +13 46 47 921
Oczyszczalnia Ścieków +13 46 47 925
Stacja Uzdatniania Wody Trepcza +13 46 47 930
Stacja Uzdatniania Wody Zasław +13 46 30 390
Stacja Paliw +13 46 47 866